Varis Ameliyatları

Bağlantı Venlerinin Bağlanması (Perforan Ven Ligasyonu)

Yüzeyel sistem ile derin sistem arasında bacak boyunca kasları delerek ilerleyen bağlantı damarları vardır. Bu damarlar kendi içlerinde de kapak taşırlar ve kanın yüzeyelden derin sisteme tek yönlü gitmesini sağlarlar. Eğer bu kapaklar iyi çalışmaz ise bu bölgelerden kaynaklanan varisli damarlar oluşabilir. Özellikle varis ülseri/yarası olanlarda bu damarlar ile olan problemlerin mutlaka çözülmesi gerekir.

Bu sebeple bu damarların ameliyat öncesinde yerlerinin belirlenmesi, kaçak olup olmadığının ve gerçekten problemin kaynağında yer alıp almadığının ortaya konması varis tedavi planlamasının olmazsa olmazıdır. Bunun için de ameliyat öncesi Doppler Ultrasonografi değerlendirilmesi ve damar haritasının çıkarılması çok önemlidir.

Tecrübeli ve konusunda uzman bir radyoloji değerlendirmesi gerektirir. (Damar haritalaması)

  • Ameliyat öncesinde işaretleme gerekir.
  • Yara varsa yara çevresi çok iyi taranmalı ve değerlendirilmelidir.
  • İşaretleme yapılan yerler küçük bir insizyonla açılır. Kaslar arasına giren bağlantı veni bulunur ve bağlanır. Kesi genellikle dikiş atılarak kapatılır.
  • Uygun durumlarda bu damar için geliştirilmiş laser kateterleri de kullanılarak kapatma işlemi uygulanabilir.
  • Ancak hem cerrahi hem de laser tekniği son derece tecrübe gerektiren müdahalelerdir.